Sunday, 2 August 2015

சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் - வாசகர் விருது – ஜுன் - 2015

சினிமா எக்ஸ்பிரஸ் - வாசகர் விருது ஜுன் - 2015

நான் அனுப்பிய ஆலோசனை பிரதிஆகஸ்ட் மாத முதல் பாதி இதழின் அட்டைப்படம்


அது போலவே வெளிவந்த வாசகர் விருது பகுதிNo comments:

Post a Comment